Personalistika a kompletní vedení mzdové agendy

Naše společnost má ve svém týmu kvalifikované mzdové účetní, které mají praxi v oboru déle než 15 let. Mzdové oddělení je klientům k dispozici nejen ve mzdové oblasti, ale také v personalistice a zabývá se kromě základních úkonů i poradenstvím v této sféře. Mzdy jsou zpracovávány ve mzdovém softwaru PAMICA. Tento mzdový program poskytuje zpracování mezd na vysoké úrovni. Potřebné sestavy a mzdové výstupu jsou v nadstandartním provedení a jsou pro klienty velmi přehledné. Je možné zpracovat jakoukoliv sestavu dle požadavků klienta.

Jsme schopni Vám nabídnout tyto služby v rámci personalistiky a mezd:

Měsíční zpracování mezd, které obsahuje

 • Zpracování mezd na základě docházky
 • Vypracování měsíčních přehledů na sociální a zdravotní pojištění, hlášení na finanční úřad
 • Přípravu podkladů k provedení úhrad státních odvodů a čistých mezd. Naše společnost je schopna pro zjednodušení připravit i větu pro případné elektronické zpracování bankovních příkazu přímo do systému internetového bankovnictví.
 • Svým klientům dáváme k dispozici základní výstupy z mezd, jako jsou přehled docházky, rekapitulace mezd, soupisy sociálního a zdravotního pojištění, zálohových i srážkových daní, přehled odpracovaných hodin na dohody o provedení práce a přehled zbývající dovolené zaměstnanců
 • Rozúčtování mezd na střediska nebo podle zakázek

Provádíme povinné roční mzdové uzávěrky

 • Roční zúčtování daní. V případě, že nelze provést roční zúčtování daní, pomáháme zaměstnancům zpracovat přiznání k dani z příjmu fyzických osob.
 • Zpracování zákonem povinných dokumentů: Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby z příjmu fyzických osob včetně všech povinných příloh
 • Vystavujeme mzdové listy a evidenční listy důchodového pojištění

Jsme klientům k dispozici v rámci personalistiky

 • Provádíme přihlášení a odhlášení zaměstnanců k zákonnému sociálnímu a zdravotnímu pojištění
 • Vystavujeme zápočtové listy a ostatní dokumenty (potvrzení o příjmech pro potřeby úřadů práce, exekutorů nebo zaměstnanců)
 • Připravujeme pro klienty na základě požadavků veškeré personální dokumenty – pracovní smlouva, mzdový výměr, dohoda o změně pracovních smluv nebo o ukončení zaměstnání, dohody o provedení práce a pracovní činnosti, výpovědi apod...
 • Vedeme osobní složky zaměstnanců
 • Pomáháme při podepisování daňových prohlášení a při zajišťování potřebných dokumentů se strany zaměstnanců při uplatňování daňových slev
 • Vyplňujeme požadované statistické výkazy a účastníme se statistického šetření TREXIMA

Poskytujeme mzdové a personální poradenství

 • Na základě plné moci zajišťujeme komunikaci s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a správami sociálního zabezpečení, úřady práce, pojišťovnou Kooperativa v rámci zákonného úrazového pojištění, s finančními úřady a exekutory.
 • Účastníme se na základě plných mocí pravidelných nebo mimořádných kontrol ze strany zdravotních pojišťoven, správ sociálního zabezpečení a finančních úřadů.

Jsme sluncem ve Vašem účetnictví


Máte nějaký dotaz?

Neváhejte a volejte na telefonní číslo +420 602 528 670, nebo pište na info@taxxa.cz