Zpracování účetnictví

Klientům nabízíme komplexní služby v oblasti účetnictví a daňové agendy.

Zpracování podvojného účetnictví v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s českými účetními standardy.

Vedení účetnictví

 • Vedení hlavní knihy a účetního deníku
 • Evidence všech pohledávek a závazků, jejich kontrola splatnosti a termínů, vedení sald.
 • Zpracování firemní pokladny a bankovních výpisů
 • Příprava bankovních příkazů k úhradě v elektronické podobě, jejich export do internetového bankovnictví a jejich autorizace
 • Zpracování přiznání k DPH a vedení záznamní povinnosti
 • Evidence majetku, účetních a daňových odpisů
 • Sestavování měsíčních nebo čtvrtletních účetních závěrek dle potřeb klienta
 • Závěrkové operace a zpracování účetní závěrky
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Zpracování přiznání k silniční dani
 • Zpracování služebních tuzemských i zahraničních cest
 • Zpracování reportů pro zahraniční mateřské společnosti také v anglickém a německém jazyce

Revize účetnictví

Zastupování klienta před jednotlivými úřady na základě plné moci

Zpracování daňové evidence

Fyzickým osobám nabízíme komplexní služby v oblasti vedení daňové evidence.

Daňová evidence

 • Vedení peněžního deníku
 • Evidence závazků a pohledávek (přijatých a vydaných faktur a ostatních závazků a pohledávek)
 • Evidence dlouhodobého i krátkodobého majetku, finančního a operativního leasingu, odpisů
 • Evidence pokladen a bankovních výpisů
 • Zpracování přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení
 • Přiznání k dani silniční
 • Zpracování účetní závěrky
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • Zpracování přehledů OSVČ pro zdravotní a sociální pojišťovnu
 • Účetní a daňové poradenství
 • Optimalizace daní

Jsme sluncem ve Vašem účetnictví


Máte nějaký dotaz?

Neváhejte a volejte na telefonní číslo +420 602 528 670, nebo pište na info@taxxa.cz